Beli Prom Home O nama Ponuda Prodajni objekat Jarak Galerija Kontakt

Đubrivo

N:P:K - 12:12:24 MEŠANO ĐUBRIVO

Primenjuje se u osnovnoj obradi i predsetvenoj pripremi zemljiöta, 1-2 puta godišnje, bez ogranicenja u pogledu tipa zemljišta. Namenjeno je za prihranu ratarskih, povrtarskih, vocarskih kultura voca i vinove loze u kolicini od 300-600 kg/ha

 
N:P:K - 15:15:15 MEŠANO ĐUBRIVO

Koristi se preko zemljišta u osnovnoj obradi ili predsetvenoj pripremi zemljišta u količini od 300-600kg/ha u zavisnosti od plodnosti zemljišta i biljne vrste. Tretiranje se vrši ravnomerno po celoj površini (za ratarske i povrtarske uslove) a za zasade voćaka i vinove loze izmedu redova trake ručno, traktorskim rastiracima, kao i iz vazduhoplova (za ratarske i povrtarske uslove)

Pšenica 300-600kg/ha
Kukuruz 500-600kg/ha
Suncokret 300-350kg/ha
Voće 150-200kg/ha
Povrće 300kg/haUREA 46% N

Primenjuje se preko zemljišta kod svih biljnih vrsta od 100-300kg/ha predsetveno ili u prihranjivanju.

 

KAN 27% N - KREČNI AMONIJUM NITRAT

Primenjuje se preko zemljišta za prihranu useva u više navrata u količini od 200-500kg/ha u zavisnosti od biljne vrste i plodnosti zemljišta. Prikladno je za tretiranje površine ručno, traktorskim uređajem ili iz aviona.

Pšenica 150-400kg/ha
Kukuruz 200-400kg/ha
Suncokret 150-200kg/ha
Voće 150-200kg/ha
Povrće 100-200kg/ha


N:P:K - 16:16:16 KOMPLEKSNO ĐUBRIVO

Granulacija 1-5mm: 95% min. Primenjuje se preko zemljišta predsetveno ili u osnovnoj obradi u količini od 300 do 600kg/ha u zavisnosti od biljne vrste i plodnosti zemljišta. Primena preko zemljišta se vröi ravnomerno po celoj površini ili lokalno u trake redove ili oko stabala voćaka i vinove loze, ručno, traktorskim rasipačima đubriva, kao i iz aviona. Moguća primena 1-2 puta godišnje.

 

AN 34% N - AZOTNO ĐUBRIVO

Koristi se preko zemljišta u kolicini od 50 do 100 kg/ha za osnovno đubrenje, 100-400 kg/ha za predsetveno đubrenje i 100-400 kg/ha u prihranjivanju u zavisnosti od plodnosti zemljišta i biljne vrste. Tretiranje se vrši ravnomerno po celoj površini (za ratarske i povrtarske useve), a za zasade voćaka i vinove loze između redova-trake, ručno, traktorskim rastiracima kao i iz vazduhoplova (za ratarske i povrtarske useve.

 

Nazad na ponudu
 
footer